חשבון מים בישראל 2012…משאבי מים (פרדס חנה כרכור)

אתמול התדפק על דלתי החשבון המצורף, בלווית האיום הרגיל של הפעלת פקודת הגבייה (מיסים) אשר משמעותה המעשית היא שתאגיד פרטי קיבל סמכויות גביה המוקנות בדרך כלל לרשויות אכיפת החוק.

החשבון מדבר בעד עצמו. מתוך כל הסכום, רק כמאתיים ש"ח הם חוב עבור שימוש במים, כל השאר – תוספות בלתי ברורות וספק אם חוקיות בכלל, אך הן זוכות להליך גבייה השמור לקנסות שהושתו בהליך שיפוטי. כך למשל "פקדון עבור מד מים", סכום נאה בהחלט. אמנם, בידי התאגיד הזה קיים כבר פקדון עבור מד מים ששילמו בעלי הבית כאשר רכשו אותו, אך לדברי הטלפנית, כל דייר-שוכר שנכנס חייב אף הוא בפקדון, ו"זה לא ענייני" שיש כבר פקדון אחד בידיהם. הוצאות גבייה (לא ברור מה היו ההוצאות, בינתיים מדובר במשלוח דואר רשום כמו כל חשבון תקופתי), ועוד כהנה וכהנה שיטת מצליח.

העולם השלישי

אל מול החשבון המנופח והאלים הזה, עומד השירות שנותן אותו תאגיד לתושבי האזור. רק לפני מספר שבועות לא רב, עברה מפה לאוזן שמועה בלחישה שמי השתיה בפרדס חנה "מורעלים", המועצה לא שלחה הודעות ולא פירסמה דבר, אך אנשים החלו להרתיח את המים ורכשו בקבוקי שתיה מינרליים. השכנים המליצו לא להסתפק בהרתחה רגילה כיון שמדובר במשהו מזיק במיוחד ומסוכן, כך אמר להם האחיין של הבת דודה שמשרת בבסיס צבאי ביישוב. כל זה התרחש כשבוע ימים , והזכיר את החוויות של התייר בסיני או בהודו, אתרים החביבים על תושבי המושבה, שגם בהם אין מים זורמים מן הברז.

התאגיד

תאגיד המים הזה שייך לשרי אריסון, ויש לו הסטוריה של התעללות באזרחי המקום, לא רק בטיב השירות אלא בדורסנות והפרות החוק בצורת הגבייה. הנה כתבה מהעיתון המקומי "הגפן" משנה שעברה, והסבריו המאירים של בנימין שניצקי.

תעלולי ריסט
מערכת גפן 29.07.2010
הצטרפו לגפן גם בפייסבוק
תעלולי ריסט

האזרח ק‮. ‬קיבל השבוע מכתב רשום‮, ‬על נייר אדום המאותת‮ – ‬סכנה‮, ‬הודעה כי הוא חייב סכום כסף לריסט‮. ‬ריסט‮ (‬שמה המקורי של משאבי מים פרדס חנה כרכור בע"מ‮) ‬מודיעה לאזרח ק‮. ‬כי הוא חייב להם‮. ‬הם לא טרחו לציין בהודעה ממה נובע החוב‮. ‬למה לטרוח לדייק ולתת מידע לאזרח ממה נובע החוב כך שהוא יוכל לברר אם יש לו קבלה שהחוב שולם‮? ‬או שיוכל לוודא כי החוב לא שולם והוא חוב אמיתי ואז הוא יוכל לשלם בתשלום מקוון או בכרטיס אשראי בתקשורת טלפונית ולא ייאלץ להגיע למשרדי ריסט‮? ‬למה להקל אם אפשר להכביד‮?‬

לא נותנים פירוט‮. ‬יבוא האזרח לבית הדואר‮, ‬יעמוד בתור‮, ‬יקבל את המכתב הרשום ואז יגיע למפגש ידידותי במשרדי ריסט ושם יברר מנין נובע החוב‮. ‬

האזרח יחזור לביתו‮, ‬יפשפש בקבלותיו וישוב לריסט להמשך טיפול‮. ‬ככלות הכל זמנו של האזרח הפקר‮. ‬אולם למה לבזבז זמן של הפקידות במשרדי ריסט‮? ‬למה ליצור עומס בקבלת קהל אם אפשר לייעל את העבודה‮? ‬למה נשאלות שאלות שאין מי שיטרח לענות‮? ‬

למה‮? ‬ככה‮. ‬
{loadposition user9}

נכון‮, ‬קל לתת מידע במכתב הדרישה‮. ‬הרי מערכת המחשב של ריסט יודעת בדיוק מה הרכב החוב‮. ‬למה לא לצרף פירוט למכתב‮? ‬לריסט פתרונים‮.‬

מצד שני‮, ‬יש במכתב פירוט מלא של כל החוקים שעל פיהם יכולה ריסט לפעול נגד האזרח חסר האונים‮. ‬

‮4 ‬שורות מוקדשות לפירוט החוקים‮:‬

דרישה לתשלום חוב מכוח סעיפים ‮4 ‬ו-‮5 ‬לפקודת המיסים‮ (‬גביה‮) ‬החלה מכוח הכרזת שר האוצר מיום ‮0002.2.42.‬

דרישה לתשלום חוב מכוח סעיפים ‮603, ‬ו-‮323 ‬א לפקודת העיריות‮ (‬נוסח חדש‮).‬

דרישה לתשלום חוב מכוח סעיף ‮91 ‬לפקודת המועצות המקומיות‮ (‬נוסח חדש‮).‬

דרישה לתשלום חוב מכוח סעיף ‮11 ‬ב‮' ‬לחוק עזר פרדס חנה כרכור‮ (‬אספקת מים‮) ‬תשכ"ח ‮8691.‬

מה מכל זה חל כאן‮? ‬מי יודע‮? ‬הרי האזרח ק‮. ‬איננו משפטן המתמחה בדיני רשויות מקומיות‮.‬

לא באמת חשוב‮. ‬העיקר שהנוסח רשום על נייר אדום וכולל אזהרה‮:‬

אם לא תמלא אחר דרישה זו‮, ‬ינקטו נגדך הליכי גביה בהתאם לפקודת המיסים‮ (‬גביה‮) ‬ו\או‮, ‬ו\או וכו‮'".‬

היכן זכות הערעור של האזרח‮? ‬זאת לא מוזכרת בהודעת הדרישה‮. ‬הנוסח מאיים באופן דורסני כמיטב בעלי הכוח והשררה‮. ‬נכון‮. ‬זו הפעם הראשונה שמודיעים לאזרח ק‮. ‬שיש לו חוב‮. ‬אולם למה להודיע בצורה נימוסית וידידותית אם אפשר לאיים באלימות בחסות החוק‮?‬

משאבי מים פרדס חנה כרכור הינה חברה מקומית‮. ‬מה לה ולפקודת העיריות שכלל לא חלה כאן‮?, ‬סעיף ‮603 ‬לפקודת העיריות מתייחס להמצאת דרישה לתשלום ארנונה‮. ‬סעיף ‮323 ‬מתייחס להגשת תובענה על ידי העירייה‮. ‬מה כל זה שייך למקום בו אין עירייה‮. ‬ריסט פועלת רק כאן‮. ‬פרדס חנה כרכור הינה‮ – ‬עדיין‮ – ‬מועצה מקומית ולא עירייה‮.‬

הלאה‮. ‬פקודת המיסים‮ (‬גביה‮) ‬סעיף ‮4 ‬מתיר לפקיד הגביה לתת כתב הרשאה אך ורק לאחר שנשלחה לאזרח דרישה לשלם חוב‮. ‬לכן‮, ‬קודם כל יש לשלוח דרישה‮ – ‬ללא איומים‮ – ‬לאזרח ובה לפרט את החוב לתשלום‮.‬

סעיף ‮5 ‬מתיר לעקל אך ורק לסרבן מס‮. ‬דהיינו מי שנדרש לשלם ולא שילם בפרק הזמן שנקוב בפקודה‮. ‬דהיינו יש שרשרת אירועים שחובה לקיימם בטרם יאוים האזרח‮.‬

אין ספק שמטרת השימוש בנייר אדום‮, ‬ובציטוט חוקים שרוב האזרחים לא מכירים‮, ‬כדי ליצור לחץ על האזרח‮. ‬עיון בהודעת הדרישה מגלה כי ריסט חייבה את האזרח ק‮. ‬גם בהוצאת איגרת הדרישה בסכום

די נכבד‮. ‬פקודת המיסים‮ (‬גביה‮) ‬מתירה לגובה המס לדרוש הוצאות שהוצאו בעין רק בעת הליך מימוש עיקול של סרבן מס‮. ‬מכאן שאין רשות לריסט לגבות מכל אזרח ששולחים לו דרישת חוב‮, ‬סכום לכיסוי‮ "‬הוצאות הודעת דרישה‮". ‬האזרח ק‮. ‬בילה זמן רב במשרדי ריסט‮, ‬ביחד עם אזרחים נוספים הנושאים איתם את הדרישה המאיימת‮.‬

לאחר בירור מצב החשבון שלו‮, ‬גילה האזרח ק‮. ‬כי מדובר בחוב ישן משנת ‮8002 ‬אשר כמובן צבר ריבית‮. ‬כאשר התרעם האזרח מדוע במשך השנים לא הודיעו לו על החוב‮, ‬הוא נענה כי אין זה מתפקידה של ריסט ליידע את האזרח על קיום החוב אלא הוא זה שחייב לעקוב כל הזמן אחרי מצב החשבון‮. ‬לדברי הפקידה אין ריסט יכולה‮ – ‬טכנית‮ – ‬ליידע כל אזרח שחייב על קיום יתרת החוב‮. ‬שאל האזרח‮: ‬הרי מחשב ריסט יודע שיש יתרה ישנה של חוב‮, ‬מדוע אינכם‮ ‬מציינים בכל הודעת חיוב‮ – ‬או לפחות פעם בשנה‮ – ‬כי יש לי יתרת חוב‮? ‬

אין תשובה‮. ‬האזרח שומר על קבלות זמן רב‮, ‬אולם לאחר מספר שנים הוא חושב שאין טעם להמשיך לשמור על כל קבלה‮. ‬הרי הוא לא ייהפוך את הבית לבית גנזים לקבלות ישנות‮. ‬אז זהו‮. ‬זה מה שריסט חושבת שהאזרח צריך לעשות‮. ‬לאחר בירור נוסף מתגלה כי דרישות תשלום נשלחות בדואר רשום‮ ‬רק אם החוב הוא מעל ‮003 ‬₪‮. ‬לכן לא מתריעים על חוב קטן אלא מחכים שיעבור זמן רב‮, ‬החוב יתפח ויצבור חיובים‮, ‬ואז יוסיפו את חיוב הוצאות ההודעה והופ‮, ‬עברנו את המחסום והדרישה האדומה יוצאת לדרך‮. ‬

לשבחן של הפקידות‮, ‬ושל המנהלת החדשה של הגביה‮, ‬יש לציין כי כאשר האזרח מוכיח שהוא מכיר את החוק ויודע מה מותר להם לגבות ומה לא מותר‮, ‬הן מבטלות את החיוב המיותר‮.‬

מה קורה כאשר האזרח לא בקיא בחוק‮? ‬עולה חדש שלא מבין מה דורשים ממנו ומוכן לשלם רק לא לראות נייר אדום בעיניים‮?‬

זה המצב‮, ‬מי שעני וחסר ידע‮ – ‬נדפק‮. ‬מי שיכול להעסיק יועץ מומחה‮ – ‬זוכה‮. ‬אין צדק‮. ‬אין גם קיום של החוק‮. ‬כל דאלים גבר‮.‬

כל בנק‮, ‬כל חברת ביטוח‮, ‬כל מי שמנהל כסף של אחרים שולח אישור יתרה בסוף שנה‮. ‬מדוע אין ריסט יכולה להוסיף בחשבון הראשון של כל שנה חדשה‮, ‬שורה אחת‮: ‬יתרתך לסוף השנה הקודמת היא אפס או כל סכום אחר אשר רשום לחובת האזרח‮.‬

מי שמכיר את פקודת המיסים‮ (‬גביה‮) ‬יודע כי חיוב ההצמדה והריבית מתחילים רק לאחר חודש‮ ‬מהיום המאושר לתשלום החיוב‮. ‬מידע זה ינתן ע"י הפקידות רק למי שישאל על כך ויראה כי הוא מכיר את החוק‮. ‬סתם עמך‮ – ‬ישלמו גם אם יכלו להינות מעוד מספר ימים של אשראי ללא חיוב ריבית כך שבינתיים תיכנס המשכורת ולא ייאלצו לשלם ריבית לבנק על משיכת יתר‮. ‬

נראה כי ככל שמתחלפים מנכ"לי ריסט‮, ‬כך פוחתת איכות השירות לאזרח‮. ‬ואולי זה משום שבעלי ריסט‮ – ‬הגב‮' ‬שרי אריסון ומקורביה‮ – ‬זקוקים לכל פרוטה שניתן לגבות מהאזרח‮, ‬גם אם זכויותיו של האזרח יקופחו‮. ‬בעת הפרטת משק המים של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור נקבע בחוזה כי ימונה נציב קבילות‮ – ‬איש חיצוני למערכת‮ – ‬אשר יבדוק טענות של אזרחים ואשר החלטותיו תחייבנה את ריסט‮.‬

עד היום אין נציב קבילות כזה‮, ‬וכך זה נראה‮.‬

מחדלה של המועצה בעת ההפרטה הראשונה והשניה של משק המים‮, ‬כאשר לא דאגו לשייר כוח למועצה המקומית לכפות על ריסט נוהלי עבודה הוגנים מול האזרחים‮ – ‬הן בדמות של מניית זהב או בכל דרך אחרת‮, ‬הינו בגדר בכיה לדורות או לפחות עד תום ‮02 ‬שנות החוזה עם ריסט‮.‬

שלכם‭ ‬בנימין שניצקי‮,‬‭ ‬

חבר לשכת היועצים העסקיים בישראל‮ ‬

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • oz  ביום 24/02/2012 בשעה 12:11

  מסכים איתך שזה לא בסדר, אבל לטובתך.
  לא כל העולם צריך לדעת עלייך הכל. מחקי את פרטייך האישיים מהחשבון.
  יש מספיק גנבי זהויות באינטרנט שיכולים לנצל את המידע לרעה.

  • irity  ביום 24/02/2012 בשעה 12:19

   תודה ! לא בסדר זה UNDERSTATEMENT

   לגבי הפרטים שלי, כל זה מופיע על גבי צקים שאנחנו נותנים. מעבר לכך הזהות שלי כבר נגנבה, אולי החשיפה דוקא תועיל גם בעניין זה.

   תודה על ההתייחסות.

 • Gali Weinstein  ביום 24/02/2012 בשעה 18:35

  נייר המכתבים הורוד של החשבון מוצא חן בעיני. איפה קונים כזה? בבנק הפועלים?
  כנראה שיש לך בריכת שחיה במרפסת והסתרת אותה מאיתנו עד עכשיו.
  לגבי מים מורעלים. אתמול הבן שלי סיפר לי שהוא הוריד ריס מהעין ושם אותו מתחת למיקרוסקופ. ואז הוא ראה עליו יצור בעל שש רגליים. הוא הלך לחפש בויקיפדיה וראה שלמרבית בני האדם יש יצור כזה על הריסים (טפיל). היצור קטן יותר מקרדית אבק הבית והוא גר על הריסים. להאמין לילד?? נגיד שלילד אין דמיון מפותח בגיל 10. הוא צייר לי את היצור והוא נראה כמו הרבי-רגל שמסתובבים לנו בבית. אם יש לנו כאלה יצורים על הריסים אז גם במי הברז מסתובבים לנו כאלה יצורים וגם… במים המינראלים.
  אז תשתי את מי הבריכה שיש לך במרפסת…

 • רונית  ביום 25/02/2012 בשעה 15:25

  היי איריס, תודה על הפוסט הזה, שמצטרף לשאלות נוספות שיש לי על ריסט. אשמח לפרסם אותו במושבה חופשית. אם את מסכימה צרי קשר. המשך שבת שלום, רונית

   

  • irity  ביום 25/02/2012 בשעה 19:18

   הי רונית, נו כן, אפשר לפרסם, אם זה יעזור ? לא בטוחה. 🙂 המאמר של שניצקי מעולה ואין הרבה מה להוסיף עליו, אפילו אי אפשר לשרוף את המועדון, כי יש שם הרבה מים, זה לא יידלק.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: